Privacy Policy

Polityka Prywatności

Wprowadzenie

BestPoints szanuje Twoją prywatność. Nigdy nie będziemy wypożyczać ani sprzedawać Twoich danych osobowych osobom trzecim w celach marketingowych. Jednak musimy wykorzystywać niektóre z Twoich danych do innych celów, dlatego stworzyliśmy tę Politykę Prywatności, aby upewnić się, że jesteś świadomy, jakie informacje wykorzystujemy i aby pomóc Ci zrozumieć, jak i dlaczego wykorzystujemy te informacje. Chcemy również wyraźnie zaznaczyć, że korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie przez nas Twoich informacji zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności.

Polityka i umowa

Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób BestPoints wykorzystuje i chroni wszelkie informacje, które przekazujesz BestPoints podczas korzystania z tej strony internetowej. BestPoints jest zobowiązany do zapewnienia, że Twoja prywatność jest chroniona. Jeśli poprosimy Cię o podanie pewnych informacji, na podstawie których możesz być zidentyfikowany podczas korzystania z tej strony, możesz być pewien, że będą one wykorzystane wyłącznie zgodnie z niniejszą polityką prywatności. BestPoints może zmienić tę politykę od czasu do czasu poprzez aktualizację tej strony. Powinieneś sprawdzać tę stronę od czasu do czasu, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z wszelkich zmian. Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie procedur dotyczących danych wyrażonych w niniejszym porozumieniu.

Informacje, które zbieramy:

W zależności od sposobu interakcji z BestPoints, gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych jest zróżnicowane.

Kiedy kontaktujesz się z BestPoints, kontaktując się z naszym zespołem obsługi klienta w sprawach technicznych lub kontaktując się z zespołem prawnym BestPoints z jakimikolwiek pytaniami lub wątpliwościami, BestPoints może otrzymać i przetwarzać wszelkie dane osobowe, które nam przekazujesz, takie jak Twoje imię i nazwisko, nazwa firmy i adres e-mail. BestPoints może wykorzystywać informacje, które podajesz za pośrednictwem aplikacji do celów swojej działalności, takich jak odpowiadanie na Twoje zapytania lub prośby o wsparcie, do celów marketingowych lub do kontaktowania się z Tobą w trakcie oferowania Ci którejkolwiek z Usług i/lub newslettera BestPoints. BestPoints zachowuje informacje zebrane za pośrednictwem aplikacji tak długo, jak korzystasz z Usług lub dopóki nie zdecydujesz się zrezygnować z subskrypcji listy mailingowej BestPoints (możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera z poziomu ustawień Twojego profilu w aplikacji) lub dopóki BestPoints nie usunie Twoich danych osobowych na Twoją prośbę.

Zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, BestPoints będzie wykorzystywał informacje umożliwiające identyfikację w celu egzekwowania warunków, polityk i umów prawnych, przestrzegania nakazów i nakazów sądowych oraz pomocy organom ścigania, ściągania długów, zapobiegania oszustwom, przywłaszczeniom, naruszeniom, kradzieżom tożsamości i wszelkim innym nadużyciom związanym z korzystaniem z Usług, a także w celu podejmowania działań w sporach i postępowaniach prawnych.

BestPoints zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie dla celów opisanych w niniejszej polityce.

Oto rodzaje informacji, które możemy zbierać od Ciebie:

 • Twoje imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Adres url handlu Steam
 • Identyfikatory urządzeń (identyfikator urządzenia to ciąg cyfr i liter unikalny dla Twojego smartfona lub tabletu przypisany przez producenta lub dostawcę platformy), takie jak
 • Google Advertising ID (GAID), lub Android ID w przypadku jego braku (lub adres MAC w przypadku braku obu), dla urządzeń z systemem Android
  token Firebase Cloud Messaging (używany do powiadomień push)
 • Informacje o samym urządzeniu, w tym
 • Czy jest to smartfon, tablet czy emulator
 • Agent użytkownika
 • Adres IP
 • Znacznik czasowy i czas trwania (tj. kiedy urządzenie połączyło się z naszymi usługami i jak długo trwało połączenie dla danej sesji)
 • Informacje związane z lokalizacją – wnioskujemy o postrzeganej ogólnej lokalizacji urządzenia na podstawie:
  adresu IP użytego do uzyskania dostępu do naszych usług
  ustawień urządzenia związanych z lokalizacją, takich jak kod kraju urządzenia, ustawienia językowe.
 • Informacje związane z reklamami – Zbieramy informacje o wyświetlanych przez użytkownika reklamach, takie jak:
 • Czego dotyczy oferta reklamowa;
  typ reklamy (np. tekst, obraz lub wideo);
  umiejscowienie reklamy (tzn. gdzie jest ona wyświetlana w aplikacji mobilnej, w której użytkownik uzyskał do niej dostęp); oraz
  czy użytkownik zareagował na „wezwanie do działania” zawarte w reklamie – na przykład, czy kliknął na stronę internetową reklamodawcy?

W jaki sposób wykorzystujemy zebrane informacje:

 • Śledzimy aktywność użytkownika w sieci dla celów marketingowych
 • Gromadzimy dane osobowe do celów marketingowych i komunikacyjnych.
 • Przetwarzamy dane osobowe, wysyłając je do zintegrowanych systemów poczty elektronicznej i CRM w celach marketingowych i pielęgnacyjnych.
 • Zapisujemy dane osobowe w naszych systemach w celach analitycznych.
 • Zachowanie użytkownika i jego aktywność w sieci mogą być wykorzystywane do celów marketingowych, takich jak profilowanie i analiza marketingowa.
 • Co robimy z gromadzonymi przez nas informacjami:
 • Potrzebujemy tych informacji, aby zrozumieć Twoje potrzeby i zapewnić Ci lepszą obsługę, a w szczególności z następujących powodów:
 • Wewnętrzne prowadzenie dokumentacji.
 • Możemy wykorzystać te informacje w celu ulepszenia naszych produktów i usług.
 • Realizacja zamówień na usługi za pośrednictwem jednej z platform oferowanych przez Spółkę;
  umożliwienie dobrej obsługi klienta, np. zarządzanie zapytaniami, korygowanie nieprawidłowych informacji lub wysyłanie informacji, o które prosił użytkownik, np. newslettera;
  Informacje dotyczące zamawiania usług są przechowywane i analizowane, a także stanowią podstawę ofert i rabatów oraz promocji zarówno ogólnych, jak i ukierunkowanych;
 • W celu zarządzania profilami klientów, prowadzenia analiz i badań rynkowych;
 • W celu administrowania systemem oraz uzyskiwania danych statystycznych na temat zachowań i wzorców naszych użytkowników, przy czym nie identyfikuje to żadnej osoby, lecz odbywa się na poziomie zagregowanym;
 • W celu opracowywania, dostarczania i ulepszania naszych produktów i usług poprzez analizę zachowań użytkowników na naszych stronach internetowych i w aplikacji.
 • Dane osobowe są również wykorzystywane do analizy w celu przeprowadzenia segmentacji/profilowania, aby opracować ukierunkowane oferty i usługi;
 • Aby wysyłać Ci informacje i promocje za pośrednictwem wiadomości SMS, e-mail, aplikacji, wiadomości typu „push” lub innych cyfrowych dróg kontaktu, takich jak media społecznościowe, ponieważ masz aktywną relację z nami jako klient;
 • Aby skontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem aplikacji, wiadomości SMS, e-mail lub poczty w sprawie innych ofert, promocji lub usług, które naszym zdaniem mogą go zainteresować; należy pamiętać, że użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z takiej promocji;
 • Aby dostarczyć użytkownikowi odpowiednich rekomendacji, ofert i usług dostosowanych do jego potrzeb w oparciu o to, czym interesowały się inne osoby o podobnych zachowaniach, co użytkownik wybrał jako usługę, co przeglądał i czym się interesował;
 • Aby pomóc nam rozwijać naszą witrynę i aplikację, aby były bardziej użyteczne oraz aby poprawić wrażenia użytkownika z platform oferowanych przez Spółkę poprzez dostosowanie wyświetlania usług do używanego urządzenia;
  wysyłanie ważnych wiadomości dotyczących zmian w naszych warunkach i zasadach;

Przekazywanie danych

Firma może przekazywać, przetwarzać i przechowywać Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Usług w scentralizowanych bazach danych i u dostawców usług znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych mogą nie obowiązywać takie same przepisy dotyczące ochrony danych jak w kraju, z którego użytkownik korzysta z Usług. Podczas przekazywania Danych osobowych do Stanów Zjednoczonych będziemy chronić je w sposób opisany w niniejszych Zasadach ochrony prywatności.

Usługa jest hostowana w Stanach Zjednoczonych. Będziemy przestrzegać wymogów GDPR zapewniających odpowiednią ochronę przy przekazywaniu danych osobowych z Europy do Stanów Zjednoczonych. Możemy również przekazywać dane użytkownika do Stanów Zjednoczonych, EOG lub innych krajów lub regionów uznanych przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiednią ochronę danych osobowych w związku z przechowywaniem i przetwarzaniem danych, realizacją żądań użytkownika oraz obsługą Usługi.

W zależności od wybranej przez użytkownika metody rejestracji / uwierzytelniania, osoby trzecie (zgodnie z punktem 3 niniejszych zasad) mogą świadczyć usługi rejestracji i uwierzytelniania. W takim przypadku niniejsza Aplikacja będzie miała dostęp do niektórych Danych, przechowywanych przez te osoby trzecie, w celu rejestracji lub identyfikacji.

BestPoints może udostępniać Twoje dane osobowe i/lub informacje społeczno-demograficzne, w tym, bez ograniczeń, unikalny numer identyfikacyjny („UID”), kod pocztowy, region, województwo, płeć, stan cywilny, wykształcenie, pochodzenie etniczne/rasa (tam, gdzie jest to dozwolone przez obowiązujące prawo), informacje związane z zatrudnieniem, nieosobowe informacje o członkach gospodarstwa domowego, użytkowaniu i posiadaniu produktów i usług konsumenckich (np, ), własności domu, własności zwierząt domowych, informacji o zatrudnieniu (np. tytuł, stanowisko, podróże, branża itp.) oraz klasy społecznej, zewnętrznym firmom zajmującym się badaniem próbek/badaniem rynku (z których każda z osobna jest „zewnętrzną firmą MR”, a łącznie są to „zewnętrzne firmy MR”) w następujących celach:

 • Identyfikowania możliwości przeprowadzenia ankiet wśród klientów, do których mogą się Państwo kwalifikować za pośrednictwem zewnętrznych firm MR; oraz
 • Ujawniania takich elementów danych klientom Zewnętrznych Spółek MR w celu świadczenia usług pomiaru oglądalności; oraz
 • Dołączanie takich elementów danych do wypełnionych ankiet klientów i dostarczanie dołączonych danych ankietowych klientom Firmy (Firm) MR będącej stroną trzecią do celów analitycznych lub badawczych; oraz
 • Inne zastosowania określone w ich polityce prywatności.

Bezpieczeństwo danych

Wdrażamy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa Danych Użytkownika. Prosimy o upewnienie się, że wszelkie przesyłane do nas Dane osobowe są przesyłane w bezpieczny sposób.

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę Danych Użytkownika przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, nieuprawnionym dostępem oraz innymi bezprawnymi lub nieuprawnionymi formami Przetwarzania, zgodnie z obowiązującym prawem. W niektórych przypadkach, w celu zapewnienia ochrony, możemy stosować szyfrowanie Secure Sockets Layer i/lub przesyłać pewne Informacje o Użytkowniku w formacie nieczytelnym dla człowieka. Nie możemy jednak zagwarantować, że nie dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa, i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa lub działania osób trzecich.

Ponieważ Internet jest systemem otwartym, przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Mimo że podejmiemy uzasadnione środki w celu ochrony informacji, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych do nas przez Internet. Wszelkie takie transmisje odbywają się na własne ryzyko użytkownika i jest on odpowiedzialny za zapewnienie, że wszelkie Dane osobowe przesyłane do Chartis są przesyłane w sposób bezpieczny.

Podstawa prawna, przechowywanie i ujawnianie danych osobowych

Przekazując dane Spółce, użytkownik wyraża zgodę na rejestrowanie i przechowywanie przez Spółkę informacji o zakupionej usłudze oraz na przetwarzanie określonych danych osobowych w określonym celu. Jako podstawę prawną przetwarzania danych, Firma będzie się odwoływać do realizacji umów, uzasadnionego interesu lub zgody. Jeśli Firma użyje uzasadnionego interesu jako podstawy, będzie to miało miejsce wyłącznie w celach określonych powyżej. Należy pamiętać, że użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami; aby uzyskać dane kontaktowe, wystarczy wejść do sekcji Kontakt.

Przetwarzanie danych jest zgodne z obowiązującymi przepisami i oznacza, że dane osobowe nie są przechowywane przez okres dłuższy niż jest to konieczne do celów przetwarzania. Spółka będzie przechowywać dane osobowe tak długo, jak długo użytkownik jest naszym klientem. Do celów marketingowych nie są wykorzystywane informacje starsze niż 3 lata. Oznacza to, że dane zostaną usunięte, gdy nie będą już istotne lub niezbędne do analizy lub marketingu bezpośredniego w celach, dla których zostały zebrane. Niektóre informacje mogą być przechowywane dłużej, jeśli wymagają tego inne wymogi prawne. Niemniej jednak wszelkie operacje związane z danymi osobowymi zawsze zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa i poufności.

 • Jakie są Twoje prawa?
 • Prawo dostępu:
  • W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Możesz skontaktować się z BestPoints, a my udostępnimy Ci Twoje dane osobowe za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Prawo do przenoszenia danych:
  • W każdym przypadku, gdy BestPoints przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych przekazanych Tobie lub innej stronie. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które nam przekazałeś.
 • Prawo do sprostowania danych:
  • Masz prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych, jeśli informacje są nieprawidłowe, w tym prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
   Jeśli masz konto BestPoints, możesz edytować swoje dane osobowe na stronie swojego konta.
 • Prawo do usunięcia danych:
  • Masz prawo do usunięcia wszelkich danych osobowych przetwarzanych przez BestPoints w dowolnym momencie, z wyjątkiem następujących sytuacji:
   • masz sprawę w toku z Biurem Obsługi Klienta
   • masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane częściowo
   • masz nierozliczony dług wobec BestPoints, niezależnie od sposobu płatności
   • jeśli jesteś podejrzany lub nadużywałeś naszych usług w ciągu ostatnich czterech lat
   • jeśli dokonałeś jakiegoś zakupu, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w związku z transakcją dla celów księgowych.
   • Twoje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes:
   • Masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które opiera się na uzasadnionym interesie BestPoints. BestPoints nie będzie kontynuował przetwarzania danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twojego interesu i praw lub ze względu na roszczenia prawne.
 • Twoje prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego:
  • Masz prawo sprzeciwić się marketingowi bezpośredniemu, w tym analizie profilowania przeprowadzanej na potrzeby marketingu bezpośredniego.
  • Użytkownik może zrezygnować z marketingu bezpośredniego w następujący sposób:
   • postępując zgodnie z instrukcją zawartą w każdym e-mailu marketingowym, edytując ustawienia swojego konta BestPoints
  • Kontaktując się z nami poprzez zakładkę kontakt.

Cookies

Cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, a następnie, podczas kolejnych wizyt, z niego pobierany. Jeśli korzystasz z naszych usług, zakładamy, że zgadzasz się na wykorzystanie takiego pliku cookie.

W jaki sposób korzystamy z plików cookie?

Używamy stałych plików cookie do zapisywania wyboru strony startowej oraz do przechowywania danych użytkownika, jeśli podczas logowania wybierze on opcję „Zapamiętaj mnie”.

Używamy plików cookie do zapisywania ulubionych produktów.

Plików cookie sesji używamy na przykład podczas korzystania z funkcji filtrowania produktów, sprawdzania, czy użytkownik jest zalogowany lub umieszczania produktu w torbie na zakupy.

Używamy zarówno plików cookie pierwszej, jak i trzeciej kategorii do gromadzenia statystyk i danych o użytkownikach w formie zbiorczej i indywidualnej w narzędziach analitycznych w celu optymalizacji naszej witryny i przedstawiania Ci odpowiednich materiałów marketingowych.

Niektóre pliki cookie stron trzecich są ustawiane przez usługi, które pojawiają się na naszych stronach i nie są przez nas kontrolowane. Są one ustawiane przez dostawców mediów społecznościowych, takich jak Twitter, Facebook, Snapchat, Pinterest i Instagram i odnoszą się do możliwości udostępniania przez użytkowników treści na tej stronie, o czym informuje ich odpowiednia ikona.

Korzystamy również z plików cookie stron trzecich, które umożliwiają śledzenie innych witryn i kanałów, abyśmy mogli prowadzić działania marketingowe w innych witrynach/kanałach.

Jakie rodzaje danych osobowych przetwarzamy?

Identyfikator pliku cookie łączymy z danymi osobowymi przesłanymi i zgromadzonymi w związku z kontem użytkownika tylko wtedy, gdy jest on zalogowany na swoim koncie.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Dane, które są przekazywane osobom trzecim, są wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia Ci wyżej wymienionych usług, narzędzia analitycznego w celu zbierania statystyk służących optymalizacji naszej strony i prezentowania Ci odpowiednich materiałów.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Połączymy Twoje pliki cookie z Twoimi danymi osobowymi tylko wtedy, gdy jesteś zalogowany na swoim koncie BestPoints.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie, podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes.

Dostęp do Twoich danych osobowych

W każdej chwili możesz skontaktować się z BestPoints pod adresem: MAIL i poprosić o dostęp do danych osobowych, które BestPoints przechowuje na Twój temat. BestPoints może poprosić Cię o podanie pewnych danych uwierzytelniających, aby upewnić się, że jesteś tym, za kogo się podajesz. Jeżeli stwierdzisz, że informacje na Twoim koncie nie są dokładne, kompletne lub zaktualizowane, to podaj BestPoints niezbędne informacje, aby je poprawić.

W każdej chwili możesz skontaktować się z BestPoints pod adresem: MAIL, aby otrzymać kopię danych osobowych, które BestPoints przechowuje na Twój temat, oraz aby zweryfikować dokładność tych danych.

Jeżeli chciałbyś, aby BestPoints usunął dane, które dostarczyłeś za pośrednictwem aplikacji, skontaktuj się z BestPoints na adres MAIL, a BestPoints odpowie w rozsądnym czasie.

Informujemy, że BestPoints może zachować i wykorzystywać Twoje dane osobowe, jeżeli jest to konieczne do wypełniania swoich zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania umów BestPoints.

Ponadto, po usunięciu przez BestPoints Twoich danych osobowych, kopie szczątkowe mogą wymagać czasu, zanim zostaną usunięte z aktywnych serwerów BestPoints i mogą pozostać w systemach kopii zapasowych.

To usunięcie nie zmieni ani nie usunie danych osobowych, które mogły być już udostępnione osobom trzecim, co jest dozwolone w niniejszej Polityce lub innej umowie pomiędzy Tobą a BestPoints. BestPoints może zredagować z danych, które udostępni Tobie, wszelkie dane osobowe dotyczące innych osób.

Twoje prawa jako podmiotu danych w UE

Obsługując Aplikację, BestPoints przetwarza dane jako administrator danych (zgodnie z definicją tych pojęć w GDPR). Jako administrator danych, BestPoints jest zobowiązany do wypełniania praw osób, których dane dotyczą („Użytkownicy”) wynikających z GDPR.

Jako mieszkaniec UE, możesz:

 • Uzyskać dostęp do danych, które BestPoints przechowuje na Twój temat. BestPoints może poprosić Cię o dostarczenie nam pewnych danych uwierzytelniających, aby upewnić się, że jesteś tym, za kogo się podajesz. Jeśli stwierdzisz, że dane nie są dokładne, kompletne lub aktualne, możesz dostarczyć nam informacje niezbędne do ich poprawienia.
 • Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.
 • Żądanie usunięcia lub ograniczenia dostępu do Twoich danych osobowych. BestPoints może odroczyć lub odrzucić Twoje żądanie, jeżeli Twoje dane osobowe są aktualnie wykorzystywane do świadczenia Usług lub z powodu innych uzasadnionych celów, takich jak zgodność z wymogami regulacyjnymi związanymi z BestPoints.
 • Jeżeli skorzystasz z jednego (lub więcej) z wyżej wymienionych praw, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, możesz zażądać informacji, że osoby trzecie, które przechowują Twoje dane osobowe, zgodnie z niniejszą Polityką, podejmą odpowiednie działania.
 • Możesz poprosić o przeniesienie Twoich danych osobowych zgodnie z Twoim prawem do przenoszenia danych.
 • Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego.
 • Masz prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje skutki prawne dotyczące Ciebie lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływające.
 • Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych.

BestPoints dokonuje okresowych ocen swoich praktyk w zakresie przetwarzania danych i prywatności, aby upewnić się, że BestPoints przestrzega niniejszej polityki, w razie potrzeby aktualizuje politykę oraz sprawdza, czy polityka jest prawidłowo wyświetlana i dostępna.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki BestPoints przetwarza Twoje dane osobowe, możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych BestPoints pod adresem: MAIL

BestPoints rozpatrzy Twoje zapytanie i w dobrej wierze podejmie starania, aby rozwiązać istniejący lub potencjalny spór z Tobą. Jeśli nadal nie jesteś zadowolony z otrzymanej odpowiedzi, możesz również skierować sprawę do organów ochrony danych właściwych dla Twojego kraju.

Bezpieczeństwo informacji

BestPoints troszczy się o ochronę poufności Twoich danych osobowych. BestPoints i jego usługi hostingowe wdrażają systemy, aplikacje i procedury mające na celu zabezpieczenie Twoich danych osobowych, aby zminimalizować ryzyko kradzieży, zniszczenia, utraty informacji lub nieautoryzowanego dostępu lub wykorzystania informacji.

Na przykład, BestPoints ogranicza dostęp do tych informacji do upoważnionego personelu, który musi znać te informacje, aby obsługiwać, rozwijać lub ulepszać Aplikację.

Środki te zapewniają solidny przemysłowy standard bezpieczeństwa. Jednakże, mimo że BestPoints dokłada starań, aby chronić Twoją prywatność, BestPoints nie może zagwarantować, że Usługi będą odporne na wszelkie wykroczenia, awarie, bezprawne przejęcia lub dostęp, lub inne rodzaje nadużyć i niewłaściwego wykorzystania.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Od czasu do czasu, BestPoints może aktualizować tę politykę. Jeśli aktualizacje mają niewielkie konsekwencje, wejdą w życie 7 dni po tym, jak BestPoints opublikuje powiadomienie na Aplikacji. Istotne zmiany wejdą w życie 30 dni po tym, jak BestPoints opublikuje stosowne zawiadomienie.

Dopóki nowa polityka nie wejdzie w życie, możesz zdecydować, że jej nie akceptujesz i zakończyć korzystanie z Aplikacji. Dalsze korzystanie z Aplikacji po wejściu w życie nowej polityki oznacza, że zgadzasz się na nową politykę.

Zwróć uwagę, że jeśli BestPoints będzie musiał dostosować politykę do wymogów prawnych, nowa polityka zacznie obowiązywać natychmiast lub w miarę potrzeb.

Linki do innych stron internetowych

Nasza strona może zawierać linki do innych stron internetowych, które mogą Cię zainteresować. Jednakże, gdy już skorzystasz z tych linków, aby opuścić naszą stronę, powinieneś pamiętać, że nie mamy żadnej kontroli nad tą stroną. Dlatego też nie możemy odpowiadać za ochronę i prywatność jakichkolwiek informacji podawanych przez użytkownika podczas odwiedzania takich stron, a strony te nie podlegają niniejszemu oświadczeniu o ochronie prywatności. Należy zachować ostrożność i zapoznać się z oświadczeniem o prywatności obowiązującym na danej stronie internetowej.

Kontakt z BestPoints

Prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych BestPoints na adres: MAIL w celu uzyskania dalszych informacji.

Jak się z nami skontaktować:

Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania danymi osobowymi lub jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami pod adresem:

BESTPOINTS

Podzamcze 217,
Lubelskie, Łęczna 21-010
Polska.

NIP (TIN): 5050131787
KRS (NCR): 0000912801
REGON: 389503828
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zarejestrowana 21 lipca 2021 r.

Kontakt Obsługa klienta:

Email: support@bestpoints.com
Telefon: +48 736 856 621