Terms of Service

BestPoints (topluca “BestPoints” veya “biz”) tarafından sunulan herhangi bir ürün, ürün hizmeti veya hizmeti (topluca “Hizmet”) kullanırken bu Şartları ve Gizlilik Politikasının (aşağıda tanımlandığı gibi) hüküm ve koşullarını okuduğunuzu, anladığınızı ve bunlara bağlı kalmayı kabul ettiğinizi onaylarsınız. Bu Şartların amaçları doğrultusunda “siz” (ve “sizin”) terimi, hem bireysel sıfatınızla sizi hem de varsa, temsil ettiğiniz ve adına Hizmeti kullandığınız şirketi veya diğer tüzel kişiliği ifade eder.

Kaydolarak, aşağıdakileri beyan ve garanti edersiniz: (a) gönderdiğiniz tüm bilgilerin gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu; (b) kayıtlarımızı güncelleyebilmemiz için bilgilerinizin değişmesi halinde bizi derhal bilgilendireceğinizi ve (c) Hizmeti kullanımınızın yürürlükteki herhangi bir yasa kuralını veya düzenlemeyi ihlal etmediğini. Bu bilgileri güncel tutmak sizin sorumluluğunuzdadır. (d) Hüküm ve Koşulları okudunuz.

Sınırlamalar:

BestPoints’e periyodik olarak yeni özellikler dahil edilebilir.
Yeni özellikler yalnızca başka bir ürün kategorisi veya yeni piyasaya sürülen bir ürün için geçerli olabilir.
BestPoints sizden katılımınızı isterse, yeni özelliklere geçici beta erişimi elde edebilirsiniz.
Ürünlerimizde yeni eklenen özelliklerden yararlanmak veya bunlara erişmek için aboneliğinizi değiştirme veya değiştirme ayrıcalığına sahipsiniz.

Telif hakkı:

Web sitemizdeki veri ve içeriğin münhasır hakkını saklı tutarız. Sizin için geçerli olan telif hakkı yasasının izin verdiği durumlar haricinde, bizden yazılı izin almadan bu web sitesindeki ve bu web sitelerinden indirilebilen dosyalar da dahil olmak üzere ürünlerimizin web sitelerindeki herhangi bir içeriği çoğaltamaz veya iletemezsiniz.
BestPoints’ten elde edilen herhangi bir içeriği satarak BestPoints’i ve markaya bağlı herhangi bir ürünü doğrudan veya dolaylı olarak ticarileştirmeniz yasaktır.
Bu kullanım koşullarını zaman zaman değiştirebiliriz. Bu web sitesindeki herhangi bir içeriği yeniden kullanmadan önce kontrol edin.

Adil kullanım ve kötüye kullanım

BestPoints’i diğer kullanıcılar için hizmeti aksatmayacak şekilde kullanacağınızı kabul edersiniz.
Adil kullanım sınırlarına yaklaştığınızı, ancak hizmeti bilerek kötüye kullanmadığınızı belirlediğimiz durumlarda, başka bir işlem yapmadan önce sizi e-posta ile uyarabiliriz.
Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, adil kullanım politikamıza uymayan siparişleri feshetme hakkımızı saklı tutarız.

Para iadesi

Kullanıcı, bir ödeme işlemini bir ödeme yöntemi sağlayıcısına iade etmek teknik olarak mümkünse, bakiyeyi yeniledikten sonra fonların kullanılmamış olması koşuluyla para iadesi talep etme hakkına sahiptir. Sitedeki hizmet aracılığıyla yapılan tüm satın alımlar ve faaliyetler nihaidir ve iade edilemez.

Yasaklanmış faaliyetler

Aşağıdaki faaliyetler BestPoints’in Hizmet Şartları’na aykırıdır:

Aynı anda birden fazla hesaba sahip olmak ve kullanmak.
Sistemi kullanıcının yararına kullanmak amacıyla Üçüncü taraf programları, botları ve diğer yazılımları kullanmak.
Aşağıdakileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan diğer yasadışı faaliyetler:
Uygulama içi hataları kullanıcının avantajına kullanmak
Uygulama içi görevlerle bağlantılı dolandırıcılık veya gasp girişimleri

BestPoints ekibi, kullanıcının herhangi bir faaliyetini yasadışı olarak kabul etme ve kullanıcıya önceden haber vermeksizin bu kuralları değiştirme hakkını saklı tutar.

Garantilerin Hariç Tutulması.

Uygulamayı ve hizmeti kullanımınız tamamen kendi takdirinize ve riskinize bağlıdır. Site ve hizmet size “olduğu gibi” ve herhangi bir yasal veya başka türlü garanti veya koşul olmaksızın sunulmaktadır. BestPoints, kendi adına ve ana şirketleri, bağlı kuruluşları, iştirakleri, lisans verenleri ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları adına ve BestPoints’in ve bunların yöneticileri, memurları, çalışanları, yüklenicileri, acenteleri, halefleri ve devralanları (topluca “iyi taraflar”) adına: (a) Zımni ihlal etmeme, mülkiyet, satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açık, zımni veya kanuni tüm garanti ve koşulları açıkça reddeder; (b) hizmetin veya hizmet aracılığıyla sağlanan verilerin gereksinimlerinizi karşılayacağını veya çalışmasının zamanında, kesintisiz, güvenli veya hatasız olacağını veya herhangi bir kusurun düzeltileceğini garanti etmez; ve (c) hizmetin kullanımı veya kullanımının sonuçları ile ilgili olarak doğruluğu, güvenilirliği, güncelliği, eksiksizliği veya başka bir şekilde garanti vermez veya herhangi bir beyanda veya koşulda bulunmaz. Hizmeti kullanımınızla ilgili tüm sorumluluk size aittir.

Bu çözüm yollarının sınırlandırılması, siz ve BestPoints arasındaki pazarlığın bir parçasıdır. BestPoints veya BestPoints adına herhangi bir kişi tarafından verilen sözlü veya yazılı hiçbir bilgi veya tavsiye, bir garanti veya koşul oluşturmayacak veya bu garanti kapsamı dışını hiçbir şekilde değiştirmeyecektir.

Bu şartlardaki hiçbir şey, BestPoints’in yürürlükteki yasalar tarafından yasal olarak hariç tutulamayacak veya sınırlandırılamayacak kayıplara ilişkin garantisini veya sorumluluğunu hariç tutmayacak veya sınırlandırmayacaktır.

Tazminat.

BestPoints’i, aşağıdakilerden kaynaklanan herhangi bir fiili veya iddia edilen taleple bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü yükümlülük ve masraftan (avukatlık ücretleri ve masrafları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) tazmin etmeyi, savunmayı ve zararsız tutmayı kabul edersiniz: (a) Hizmeti kullanımınız; (b) bu Şartların tarafınızca ihlali veya ihlal iddiası; (c) tarafınızca sağlanan herhangi bir Geri Bildirim veya İçerik; (d) herhangi bir fikri mülkiyet, gizlilik veya tanıtım hakkı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü bir tarafın haklarının tarafınızca ihlali veya ihlal iddiası; (e) Siteye veya Hizmete tarafınızca verilen veya verildiği iddia edilen herhangi bir zarar; veya (f) tarafınızca yürürlükteki herhangi bir yasa, kural veya yönetmeliğin fiili veya iddia edilen ihlali veya uyulmaması.

Bir iddianın savunulması veya çözümlenmesi için seçtiğiniz avukat, sizi ve BestPoints’i temsil etmek üzere görevlendirilmeden önce BestPoints tarafından onaylanmalıdır. Siz ve avukatınız, makul olarak gerektiği şekilde tam bir işbirliği yapacak ve herhangi bir iddianın savunulması veya çözümünde makul olarak talep edilen bilgileri sağlayacaksınız. BestPoints, masrafları kendisine ait olmak üzere, aksi takdirde sizin tarafınızdan tazminata tabi olacak herhangi bir konunun münhasır savunmasını veya çözümünü ve kontrolünü üstlenme hakkını saklı tutar. Hiçbir durumda, BestPoints’in çıkarlarına ters düşen herhangi bir karara, uzlaşmaya, hacze veya rehine veya başka bir eyleme rıza göstermeyeceksiniz.

Çeşitli Yasal Şartlar

Bu Şartlar ve Gizlilik Politikası birlikte, Hizmet ile ilgili olarak siz ve BestPoints arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur (BestPoints’in size ayrı bir yazılı anlaşma kapsamında sağlayabileceği hizmetler hariç) ve Hizmet ile ilgili olarak siz ve BestPoints arasında daha önce mevcut olan diğer tüm yazılı veya sözlü anlaşmaları veya mutabakatları tamamen geçersiz kılar, iptal eder ve bunların yerine geçer.

BestPoints’in bu Şartların herhangi bir hakkını veya hükmünü kullanmaması veya uygulamaması, söz konusu hak veya hükümden feragat ettiği anlamına gelmez.

Bu Şartların herhangi bir kısmının geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, bu hüküm, bu Şartların amacını korumak için izin verilen azami ölçüde uygulanacak ve diğer kısımlar tam olarak yürürlükte kalacaktır.

BestPoints tarafından Hizmetle ilgili herhangi bir bildirim veya diğer iletişimler mektup, e-posta veya Sitede yayınlama yoluyla yapılabilir ve işbu belge ile yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde elektronik biçimde bildirim ve diğer iletişimleri almayı kabul edersiniz.

Bu Şartlar, herhangi bir üçüncü tarafa herhangi bir hak veya çözüm yolu sağlayacak şekilde yorumlanmayacak veya tefsir edilmeyecektir, ancak her bir Tazmin Edilen Taraf, burada üçüncü taraf lehtar olacak ve buna göre, bu Şartların lehine bir hak veya çözüm yolu sağlayan herhangi bir hükmünü doğrudan uygulama ve bunlara dayanma hakkına sahip olacaktır.

BestPoints, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu Koşullar kapsamındaki haklarını üçüncü bir tarafa devredebilir veya devredebilir veya herhangi bir performansı devredebilir. Her durumda BestPoints’in önceden açık yazılı izni olmaksızın, bu Koşullar kapsamındaki haklarınızı herhangi bir üçüncü tarafa devredemez veya başka bir şekilde aktaramaz ya da ifanızı devredemezsiniz.

BestPoints, hükümet eylemleri, ortak düşman eylemleri, deprem, yangın, sel, elementler, salgın hastalıklar, çalışma koşulları, elektrik kesintileri ve İnternet bozuklukları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere makul kontrolü dışındaki herhangi bir koşuldan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirememe veya geciktirmeden sorumlu olmayacaktır.

BestPoints, bu Şartları uygulamak veya bu Şartların ihlalini önlemek için, bunlarla sınırlı olmamak üzere, adil çözüm yolları aramak veya elindeki teknik araçları kullanmak da dahil olmak üzere, size karşı her türlü yasal işlemi yapabilir. Sahip olabileceği diğer yasal, hakkaniyete uygun veya teknik hak ve çarelere ek olarak, BestPoints, kendi takdirine bağlı olarak bu Şartları ihlal ettiğinize veya ihlal etme niyetinde olduğunuza inanırsa, Hizmet kullanımınızı ve İçeriğinize erişiminizi derhal sonlandırabilir veya askıya alabilir.

BestPoints, bu Şartların veya Gizlilik Politikasının herhangi bir bölümünü, şartını veya koşulunu size önceden bildirimde bulunmaksızın istediği zaman ekleyebilir, değiştirebilir veya kaldırabilir. Değişiklikler için bu Şartları ve Gizlilik Politikasını periyodik olarak kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Hizmeti kullanmaya devam ederek, bu tür değişiklikleri kabul ettiğinizi belirtmiş olursunuz. Bununla birlikte, bu Koşullar veya Gizlilik Politikasında yapılan önemli değişiklikleri size yazılı olarak bildireceğiz (Sitede yayınlanan veya kayıtlı e-posta adresinize gönderilen bildirimler dahil).